Strona główna » Dokumenty » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pepsyny 2000 FIP wraz z transportem. Ogłoszenie nr 176908-2009

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pepsyny 2000 FIP wraz z transportem. Ogłoszenie nr 176908-2009


Rawicz, dnia 20.06.2009 r.

Zamawiający:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. KOPERNIKA 8
63-900 RAWICZ


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pepsyny 2000 FIP

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007r. Dz. U. nr 223, poz.1655 ze zmianami) zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 wykonawcy:
EPI2 Bogusława Nagórska
ul. Krzywickiego 34/314
02-078 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferta nr 1 - firma EPI2 Bogusława Nagórska spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ
i uzyskała największą ilość punktów (100 punktów) w kryterium oceny ofert jakim była cena.

Ofertę złożyła również wykonawca - firma:
BTL Sp. z o.o.
Zakład Enzymów i Peptonów
ul. Bolesława 13
93-492 Łódź
Oferta nr 2 - firmy BTL Sp. z o.o. spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ i uzyskała 97,62 punktów w kryterium oceny ofert jakim była cena.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło - 2 wykonawców
Z postępowania wykluczono - 0 wykonawców
Odrzucono - 0 ofertInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Rok 2008 (2008 - 2008)
Autor informacji: Ewa Bandura
Informację wprowadził: Ewa Bandura
Opublikowany dnia: 2009-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie